Søg
Filters
Close

Miljø


Sådan passer vi på miljøet

- sammen kan vi gøre mere

 

Remmer er en handelsvirksomhed, der tager ansvar. Som handelsvirksomhed indgår
Remmer i et stort netværk med produktions-, distributions- og logistikvirksomheder.
Vi er opmærksomme på vores indflydelse via egen adfærd og løsninger til vores kunder
ved valg af leverandører, sortimentsudvælgelse og -præsentation. Vores engagement
kan opdeles i nedenstående punkter:

Reduktion af udledninger
I vores branche bliver varerne flyttet mange gange fra A til B til C. Her arbejder vi aktivt
med at nedbringe antallet af forsendelser ved optimering af indkøbsvolumen og løsninger,
der mindsker antallet af leverancer. Remmer samarbejder med DSV, som arbejder aktivt
med at reducere deres CO2-udledning. Over en femårig periode har DSV Road nedbragt
CO2 udledningen i gram pr. kørt kilomenter med 4%. Udledningen af de sundhedsskadelige
partikler er nedbragt i gram pr. kørt kilomenter med næsten 50% i samme periode.

Optimering af affaldsbortskaffelse
Vi sorterer aktivt vores affald til genbrug og vi genbruger selv i størst muligt omfang
emballage. Vi tilbyder at afhente tomme tonere fra kunder. De bliver afleveret til WWF
Verdensnaturfonden, som tjener penge på dem.


Sammen kan vi gøre en større forskel

Miljøfokuseret sortiment
I vores sortimentsudvælgelse gør vi et stort arbejde for at sammensætte produktporte-
føljer, der tager mest muligt hensyn til miljøet. Med tydelig mærkning opfordrer vi vores
kunder til at prioritere, når de handler hos os. I sidste ende er det efterspørgslen, der
bestemmer de mindre miljøbelastende produkters succes på markedet.

Elektronisk papirgang
Al papirgang fra Remmer foregår elektronisk, med mindre vores kunder aktivt frabeder
det. Takket være vores digitalt orienterede kunder har vi siden 2008 nedbragt antallet
af postforsendelser med over 80%.

Færre forsendelser og mindre transport
I kan hjælpe os med at nedbringe mængden af emballage og antallet af transporter ved
at samle jeres indkøb på færre ordrer. På Remmer.dk gemmer vi jeres indkøbskurv, så I
kan samle jeres indkøb over tid på færre ordrer.

Remmer Depot
Med Remmer Depot tilbyder vi markedets mest miljøoptimerede løsning inden for
kontorforsyning med gennemsnitlig 75% færre transporter og emballeringer.
Ydermere sikrer vi korrekt bortskaffelse af den emballage, der bliver brugt, samt
restprodukter såsom brugte tonere og batterier.Miljøtillæg på vores ordrer

Hos Remmer A/S tager vi ansvar for vores fælles miljø og bruger meget energi på at
mindske vores påvirkning på miljøet. Miljøtillægget går til vores egne tiltag og eksterne
miljøafgifter.

Vi arbejder målrettet på at mindske vores miljøbelastning i vores interne processer og
forbrug. Det består i indkøbsfrekvenser, som afleder fragt og emballage, affaldssortering,
papirforbrug, energiforbrug og valg af forbrugsvarer. Vi tilbyder vores kunder et miljø-
venligt sortiment og løsninger til færre samlede ordrer med fordel af mindre fragt og
emballage. Hertil betaler vi afgifter til vores produkt- og fragtleverandører, energiafgifter,
og afgifter for korrekt bortskaffelse af affald og emballage.

Som kunde hos Remmer A/S er I med til at skåne miljøet på bedste vis i forbindelse
med jeres køb.


Miljøtillægget er 3% af samlet ordrestørrelse, dog minimum 28,31 kr. eksl. moms, og
maximalt 150 kr. eksl. moms.”