Sådan passer vi på miljøet
- sammen kan vi gøre mere

Remmer har over 40 års erfaring med produktion af alt inden for print og tryksager. Vi kan levere alle tænkelige specialproduktioner, der naturligvis kan blive produceret på miljøcertificerede trykkerier. Vi kvalitetssikrer og tager hånd om hele processen fra produktion til levering.

Som en særlig service tilbyder Remmer også en smart totalløsning med REMMER Print & Logistik, hvor vi ikke blot producerer jeres virksomheds tryksager, men også opbevarer og distribuerer dem alt efter behov. Dette er især fordelagtigt for virksomheder med flere adresser eller et stort forbrug.

Med Remmer som både leverandør og distributør af alle jeres print- og logovarer, er det muligt at få produceret større oplag – til en lavere stykpris. Vi sørger derefter for korrekt og sikret opbevaring på vores lager. Vi står for lagerstyringen og garanterer lagerbeholdning, som altid kan blive leveret fra dag til dag.

 

Remmer er en handelsvirksomhed, der tager ansvar. Som handelsvirksomhed indgår Remmer i et stort netværk med produktions-, distributions- og logistikvirksomheder. Vi er opmærksomme på vores indflydelse via egen adfærd og løsninger til vores kunder ved valg af leverandører, sortimentsudvælgelse og -præsentation. Vores engagement kan opdeles i tre vigtige punkter:

Ansvarligt ressourceforbrug
Vi arbejder kontinuerligt med at nedbringe vores ressourceforbrug. Her fokuserer vi særligt på el, brændstof og emballage, som er de områder, hvor vi kan gøre den største forskel. Hertil kommer vores katalog som bliver produceret med hensyn til miljøet og er CO2 neutralt og FSC- og svanemærket.

Reduktion af udledninger
I vores branche bliver varerne flyttet mange gange fra A til B til C. Her arbejder vi aktivt med at nedbringe antallet af forsendelser ved optimering af indkøbsvolumen og løsninger, der mindsker antallet af leverancer. Remmer samarbejder med PostNord, som arbejder aktivt med at reducere deres CO2-udledning. Postnords langsigtede miljømål er at reducere CO2-udledningen med 40% i perioden 2009-2020. Fra 2009-2016 har man opnået et fald på 25%.

Optimering af affaldsbortskaffelse
Vi sorterer aktivt vores affald til genbrug og vi genbruger selv i størst muligt omfang emballage. Vi tilbyder at afhente tomme tonere fra kunder. De bliver afleveret til WWF Verdensnaturfonden, som tjener penge på dem.


Sammen kan vi gøre en større forskel

Miljøfokuseret sortiment
I vores sortimentsudvælgelse gør vi et stort arbejde for at sammensætte produktporteføljer, der tager mest muligt hensyn til miljøet. Med tydelig mærkning opfordrer vi vores kunder til at prioritere, når de handler hos os. I sidste ende er det efterspørgslen, der bestemmer de mindre miljøbelastende produkters succes på markedet.

Elektronisk papirgang 
Al papirgang fra Remmer foregår elektronisk, med mindre vores kunder aktivt frabeder det. Takket være vores digitalt orienterede kunder har vi siden 2008 nedbragt antallet af postforsendelser med over 80%.

Færre forsendelser og mindre transport
I kan hjælpe os med at nedbringe mængden af emballage og antallet af transporter ved at samle jeres indkøb på færre ordrer. På Remmer.dk gemmer vi jeres indkøbskurv, så I kan samle jeres indkøb over tid på færre ordrer.

Remmer Depot
Med Remmer Depot tilbyder vi markedets mest miljøoptimerede løsning inden for kontorforsyning med gennemsnitlig 75% færre transporter og emballeringer. Ydermere sikrer vi korrekt bortskaffelse af den emballage, der bliver brugt, samt restprodukter såsom brugte tonere og batterier.Miljøtillæg på vores ordrer

Hos Remmer A/S tager vi ansvar for vores fælles miljø og bruger meget energi på at mindske vores påvirkning på miljøet. Miljøtillægget går til vores egne tiltag og eksterne miljøafgifter.

Vi arbejder målrettet på at mindske vores miljøbelastning i vores interne processer og forbrug. Det består i indkøbsfrekvenser, som afleder fragt og emballage, affaldssortering, papirforbrug, energiforbrug og valg af forbrugsvarer. Vi tilbyder vores kunder et miljøvenligt sortiment og løsninger til færre samlede ordrer med fordel af mindre fragt og emballage. Hertil betaler vi afgifter til vores produkt- og fragtleverandører, energiafgifter, og afgifter for korrekt bortskaffelse af affald og emballage.

Som kunde hos Remmer A/S er I med til at skåne miljøet på bedste vis i forbindelse med jeres køb.

Miljøtillægget er 3% af samlet ordrestørrelse, dog minimum 22,84 kr. eksl. moms, og maximalt 150 kr. eksl. moms.”